Niemisen kyläkoulu

Vieremä

Niemisen kansakoulu 1930 - 1968

Nieminen kuului alkujaan Pyöreen koulupiiriin ja vuodesta 1913 lähtien Kaarakkalan piiriin. Vuonna 1916 tarkastaja oli jo kehottanut perustamaan koulun em. piirien väliin. Eljas Kettunen ja Teodor Kauppinen valittivat v.1925-26 kouluhallitukseen asti, kun Nieminen ei mahtunut kunnan uuteen piirijakoesitykseen.

Kun oppivelvollisuuden toimeenpano lähestyi ja Niemisiltä todettiin löytyvän 40 oppivelvollisuusikäistä lasta, valtuusto esitti 18.02.1928 piirin perustamista. Tontti ostettiin Eljas Kettuselta ja koulu valmistui lokakuussa 1930. Koulutyö oli jo sitä ennen elokuussa käynnistynyt Juho Rönkön talossa, Niemisensalmessa.

Koulu toimi supistettuna vuoteen 1961 saakka. Sen opettajista mainittakoon Elma Antikainen 1930 - 1939) ja Hilkka Karttunen (1956 - 1968). Koulun oppilasmäärä vaihteli 1930- ja 1940-luvulla 30:stä 40:een, mikä olisi kyllä edellyttänyt toisen opettajan palkkaamista.

Kansakoululautakunnan esityksen Niemisen ja Pyöreen koulupiirien yhdistämisestä valtuusto 22.06.1967 hyväksyi lähes yksimielisesti. Päätöksestä tehdyn valituksen tultua hylätyksi perustettiin 1968 Pyöree-Niemisen 3-opettajainen koulupiiri.

Opetustyö jatkui Niemisen koululla vuoteen 1975. Tulipalon tuhottua elokuussa 1980 Pyöreen koulun, koko piiirinopetus siirrettiin jälleen takaisin Niemisille.

(Tapio Toivola, Vieremän koululaitos, Vieremän kirja 1983)

Kuvat

Kuvat

Tulosta tarinat

Tulosta tämä sivu